Spring naar inhoud

Het project

Het project

Na de bouwvak is het zover. C van den Adel gaat de Rijksstraatweg aanpakken. Hierbij gaat het om het deel van de bebouwde komgrens aan de oostkant tot en met de kruising met de Westeromwei en de Stationsweg.

Voor het zoveel mogelijk beperken van de overlast zal het werk in fasen worden uitgevoerd. De werkzaamheden aan de herinrichting van de Rijksstraatweg zullen voor de bouwvak van 2018 worden opgeleverd. Via deze website willen wij u zoveel mogelijk op de hoogte brengen van de stand van zaken rondom het project. Actuele veranderingen en alle inns en outs omtrent KiK Hurdegaryp zullen op deze website uitgelicht worden.

Werkzaamheden

De Werkzaamheden De verschillende werkzaamheden houden globaal in dat de weg van trottoir tot trottoir zal worden heringericht. Het straatbeeld van de weg door Hurdegaryp zal drastisch veranderen.